Welkom op de site waar we de Gemeenterekening 2015 presenteren.

Klik rechtsboven op 'toon inhoudsopgave' om te navigeren of kies hieronder het gewenste hoofdstuk.

 

Inhoudsopgave

 

Voorwoord

Leeswijzer

Beleidsbrief

Jaarverslag 2015

1. Kerngegevens

2. Programmaverantwoording

2.1 Maatschappelijke ondersteuning

2.2 Versterken economie

2.3 Duurzame leefomgeving

2.4 Dienstverlening en financieel beleid

3. Paragrafen

4. Bijlagen bij het jaarverslag

Jaarrekening 2015

5. Overzicht van baten en lasten

6. Balans

7. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

8. Toelichting op de balans

9. Bijlagen bij de jaarrekening

Overige gegevens

10. Vaststellingsbesluit en controleverklaring