Wat willen we de komende maanden bereiken in de stadsdelen, wijken, buurten en dorpen van Enschede? Wat zijn aandachtsgebieden, ontwikkelingen of juist kansen? Dit alles leest u terug in deze stadsdeelagenda, waar we samen met partners met veel energie en plezier aan hebben gewerkt.

 

Per stadsdeel vindt u een overzicht van de doelen waar we samen in Enschede de komende vier jaar aan werken. De doelen uit de gemeentebegroting, de stadsdeeldoelen en de specifieke uitwerking van deze doelen per stadsdeel geven een eerste beeld van de prioriteiten.

Dit is pas het begin! De komende maanden werken we samen met inwoners, partners, raadsleden en medewerkers van de gemeente aan concrete jaarplannen. We kijken er naar uit om met deze klus aan de slag te gaan. En om samen te werken aan de koers van Enschede.

 

Namens alle samenwerkende partijen in de stadsdelen,

Stadsdeelmanagement Gemeente Enschede

 

Naar de thema's: