Welkom op de site waar we u de Gemeentebegroting 2020-2023 presenteren.

Navigatie - klik hierboven op "om te navigeren of kies hieronder het gewenste hoofdstuk uit de inhoudsopgave. Ook is het altijd mogelijk om via "" een eerdere Zomernota, Begroting of Gemeenterekening te bekijken. 

Pdf-versie - klik hier voor een pdf-versie. De pdf-versie bevat echter geen doorklikbare links, de website versie wel.

Inlog - als u de beschikking hebt over een inlog is het mogelijk om opmerkingen te plaatsen op de website die voor u persoonlijk of voor de groep (overige raadsleden) beschikbaar zijn. Raadsleden kunnen een inlog aanvragen door een mail te sturen naar documenten@enschede.nl.

Vragen - vragen of suggesties over de werking van deze website kunt u sturen naar documenten@enschede.nl.