Welkom op de site waar we u de Zomernota 2017 presenteren.

Klik hierboven op "om te navigeren of kies hieronder het gewenste hoofdstuk uit de inhoudsopgave. Ook is het altijd mogelijk om via "" de eerdere Programmabegrotingen of Gemeenterekeningen te bekijken. Vragen of suggesties over de werking van deze website kunt u sturen naar documenten@enschede.nl.

 

Inhoudsopgave 

1. Duurzaam Samen Sterker: Evenwichtige Keuzes Voor Een Duurzame Toekomst

2. Middelenkader 2018-2021

3. Stand van Zaken 2017

 

Bijlage 1 Beslispunten
Bijlage 2 Technische wijzigingen
Bijlage 3 Begrotingswijzigingen