Welkom op de site waar we u de Zomernota 2016 presenteren.

Klik hierboven op "om te navigeren of kies hieronder het gewenste hoofdstuk uit de inhoudsopgave. Ook is het altijd mogelijk om via "" de eerdere Programmabegrotingen of Gemeenterekeningen te bekijken. Vragen of suggesties over de werking van deze website kunt u sturen naar documenten@enschede.nl.

 

Inhoudsopgave

 

Infographic

1. Duurzaam, Samen, Sterker: een blik op morgen én vandaag

2. Van Samenredzaam naar Samenleven

3. Financieel middelenkader

4. Stand van zaken 2016

 

Bijlage 1 | Beslispunten
Bijlage 2 | Technische wijzigingen
Bijlage 3 | Begrotingswijzigingen