Welkom op de site waar we u de Gemeentebegroting 2022-2025 presenteren.

Navigatie

  • Navigeer via "" of kies hieronder het gewenste hoofdstuk.
  • Via "" kunt u een eerdere Zomernota, Begroting of Gemeenterekening bekijken.

Leeswijzer

1. Beleidsbrief
2. Financieel middelenkader

3. Programma's
3.1 Samenleving en bestuur
3.2 Duurzaam wonen, leven en werken
3.3 Vitaal en sociaal 
3.4 Financiën en organisatie

4. Paragrafen
5. Financiële begroting 
6. Bijlagen 

Klik hier voor de pdf-versie van de begroting en het raadsvoorstel.