Welkom op de site waar we u de Gemeentebegroting 2023-2026 presenteren.

Navigatie

  • Navigeer via "" of kies hieronder het gewenste hoofdstuk.
  • Via "" kunt u een eerdere Zomernota, Begroting of Gemeenterekening bekijken.

Leeswijzer

1. Voortgang is de enige optie: samen trots op Enschede
2. Financieel middelenkader

3. Programma's
3.1 Vitaal en sociaal
3.2 Duurzaam wonen, leven en werken
3.3 Samenleving en bestuur
3.4 Financiën en organisatie

4. Paragrafen
5. Financiële begroting
6. Bijlagen