Welkom op de site waar we u de Programmabegroting 2017-2020 presenteren.

Klik hierboven op "om te navigeren of kies hieronder het gewenste hoofdstuk uit de inhoudsopgave. Ook is het altijd mogelijk om via "" een eerdere Zomernota, Programmabegroting of Gemeenterekening te bekijken. Vragen of suggesties over de werking van deze website kunt u sturen naar documenten@enschede.nl.

 

Inhoudsopgave

1. Duurzaam, Samen Sterker: De kracht van de stad

2. Financieel middelenkader

3. Programma's:

3.1 Maatschappelijke ontwikkeling

3.2 Versterken economie

3.3 Duurzame leefomgeving

3.4 Dienstverlening en financieel beleid

4. Paragrafen

5. Financiële begroting

6. Bijlagen