Welkom op de site waar we u de Programmabegroting 2018-2021 presenteren.

Klik hierboven op "om te navigeren of kies hieronder het gewenste hoofdstuk uit de inhoudsopgave. Ook is het altijd mogelijk om via "" een eerdere Zomernota, Programmabegroting of Gemeenterekening te bekijken. Vragen of suggesties over de werking van deze website kunt u sturen naar documenten@enschede.nl.

 

Inhoudsopgave

1. Groeien aan de grens, een reflecteren op bijna 4 jaar Duurzaam Samen Sterker

2. Financieel middelenkader

3. Programma's:

3.1 Maatschappelijke ondersteuning

3.2 Versterken economie

3.3 Duurzame leefomgeving

3.4 Dienstverlening en financieel beleid

4. Paragrafen

5. Financiële begroting

6. Bijlagen