Welkom op de site waar we u de Gemeentebegroting 2021-2024 presenteren.

Navigatie

  • Navigeer via "" of kies hieronder het gewenste hoofdstuk.
  • Via "" kunt u een eerdere Zomernota, Begroting of Gemeenterekening bekijken.

Leeswijzer

1. De basis voor groei: Trots in de toekomst kijken
2. Financieel middelenkader

3. Programma's
3.1 Samenleving en bestuur
3.2 Duurzaam wonen, leven en werken
3.3 Vitaal en sociaal 
3.4 Financiën en organisatie

4. Paragrafen
5. Financiële begroting 
6. Bijlagen 

Klik hier voor de pdf-versie van de begroting en het raadsvoorstel.