Welkom op de site waar we de Gemeenterekening 2017 presenteren.

Klik rechtsboven op 'toon inhoudsopgave' om te navigeren of kies hieronder het gewenste hoofdstuk.

 

Inhoudsopgave

Voorwoord

Leeswijzer


Jaarverslag 2017:

1. Kerngegevens

2. Programmaverantwoording:

    2.1 Maatschappelijke ondersteuning
    2.2 Versterken economie
    2.3 Duurzame leefomgeving
    2.4 Dienstverlening en financieel beleid

3. Paragrafen

4. Bijlagen, onderdeel jaarverslag.


Jaarrekening 2017:

5. Balans

6. Overzicht van baten en lasten

7. Toelichting op de balans

8. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

9. Bijlagen, onderdeel jaarrekening


Overige gegevens:

10. Vaststellingsbesluit en controleverklaring