Welkom op de site waar we u de Zomernota 2021 presenteren.

Klik hierboven op "om te navigeren of kies hieronder het gewenste hoofdstuk uit de inhoudsopgave. Ook is het altijd mogelijk om via "" de eerdere Gemeentebegrotingen of Gemeenterekeningen te bekijken. Vragen of suggesties over de werking van deze website kunt u sturen naar documenten@enschede.nl.

 

Inhoudsopgave 

1. Beleidsbrief

2. Strategische analyse opgaven van de stad

3. Middelenkader 2022-2025

4. Stand van Zaken 2021

4.1 Samenleving en bestuur
4.2 Duurzaam wonen leven werken
4.3 Vitaal en sociaal
4.4 Financiën en organisatie

Bijlage 1 Beslispunten
Bijlage 2 Technische wijzigingen
Bijlage 3 Begrotingswijzigingen
Bijlage 4 Toelichting onderwerpen middelenkader